معیارهای تعیین تعرفه خدمات پزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان –  سعید کریمی گفت: کار کارشناسی تعرفه خدمات پزشکی بر اساس نرخ تورم ، افزایش دستمزدها و‌ گرانی تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت بررسی می شود و این وزارتخانه نظر خود را به بیمه ها اعلام خواهد کرد. به طور کلی واحد‌های مختلفی در کشور در بحث تعرفه … ادامه خواندن معیارهای تعیین تعرفه خدمات پزشکی