پنج فیلم پیشتاز جشنواره چهلم در آرای مردمی

خبرگزاری ایرنا : به گزارش خبرنگار ایرنا، آخرین آمار آرای مردمی چهلمین جشنواره فیلم فجر برای پنج فیلم پیشتاز در استان تهران اعلام شد. آرای این فیلم ها به ترتیب میانگین آرای اخذ شده از شروع جشنواره تا روز ۲۰ بهمن ماه است. ملاقات خصوصی بر این اساس، فیلم ملاقات خصوصی با ۱۰ هزار و … ادامه خواندن پنج فیلم پیشتاز جشنواره چهلم در آرای مردمی