شمسایی: یارانه مطبوعات در خدمت امنیت شغلی خبرنگاران قرار گیرد

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد در پست اینستا گرامی خود با اشاره به واریز آخرین نوبت یارانه مطبوعات سال ۱۴۰۰ به حساب مدیران مسئول رسانه‌ها نوشت: آخرین نوبت یارانه مطبوعات ۱۴۰۰ به حساب مدیران مسئول واریز شد. از دیدگاه شخصی و نه لزوماً جایگاه حقوقی چند نکته … ادامه خواندن شمسایی: یارانه مطبوعات در خدمت امنیت شغلی خبرنگاران قرار گیرد